PRISER

PRISER PR 1.6.23

Alle priser er inkl. mva. klikk på tjenestene under for prisoversikt.

Tilstandsrapport

Leilighet mindre enn 100 m2 BRA:
kr 8.625,-

Leilighet større enn 101 m2 BRA:
kr 9.875,-

Bolig, fritidsbolig, del av rekkehus, del av tomannsbolig 0-150 m2 BRA:
kr 13.125,-

Bolig, fritidsbolig, del av rekkehus, del av tomannsbolig 151-250 m2 BRA:
kr 14.375,-

Bolig, fritidsbolig, del av rekkehus, del av tomannsbolig over 251 m2 BRA:
kr 16.250,-

Enkel energimerking:
kr 687,50

Tillegg for tilleggsbygning/garasje:
kr 2.000,-

Tillegg for tilleggsbygning/driftsbygning:
kr 3.125,-

Tillegg for hybel/leilighet m/bad: 
kr 2.000,-

Tillegg for innredet uthus m/bad:
kr 3.750,-

Arealmåling leilighet:
kr 3.125,-

Arealmåling bolig:
kr 3.750,-

Plantegning 2D og 3D:
kr 2.000,-


Oppdatering av rapport over ett år, forutsatt samme eier
50 % rabatt ihht ordinær pris

Kjøregodtgjørelse pr. km inkl reisetid kr 12,50,-
Bompenger etter antall plasseringer, kr 31,25 pr passering

Verdi- eller forhåndstaksering bolig

Alle priser er inkl. mva. Km-kostnader kommer i tillegg.

Lån/verditakst/forhåndstakst:
kr 5.000,-

Tillegg for verdi sammen med tilstand:

kr 2.625,-

Dersom det må bestilles utskrift av Grunnbok kommer kr 312,- i tillegg.

Skadetaksering / skjønn

Ta kontakt for pris

Næring og landbrukstakst

Ta kontakt for pris

Byggelånskontroll/oppfølging

Ta kontakt for pris

Termografi/trykktesting
Ta kontakt for pris

Uavhengig kontroll – Tiltaksklasse 1
Ta kontakt for pris

Reklamasjonsrapport
Ta kontakt for pris

Vedlikeholdsplaner for boligbygg større enn småhus
Ta kontakt for pris

Tilstandsvurdering for boligbygg større enn småhus
Ta kontakt for pris

Forhåndsbefaring/overtakelse av nybygg
Ta kontakt for pris