PRISER

Alle priser er inkl. mva. klikk på tjenestene under for prisoversikt.

Tilstandsrapport

Prisene inkluderer arealmåling og enkel beskrivelse av et tilleggsbygg/ garasje. Km-kostnader kommer i tillegg, kr 5.10 pr km.

Leilighet byggeår før 1990 inkl energiattest:
kr 5.100,-

Leilighet byggeår fom 1990 inkl energiattest:
kr 4.700,-

Rekkehus/2/4mannsbolig byggeår før 1990 inkl energiattest:
kr 6.100,-

Rekkehus/2/4mannsbolig byggeår fom 1990 inkl energiattest:
kr 5.700,-

Enebolig/kjede/atrium byggeår før 1990 inkl energiattest:
kr 7.200,-

Enebolig/kjede/atrium byggeår fom 1990 inkl energiattest:
kr 6.800,-

Enebolig m/ leilighet byggeår før 1990 inkl energiattest:
kr 7.800,-

Enebolig m/ leilighet byggeår fom 1990 inkl energiattest:
kr 7.400,-

Hel tomannsbolig byggeår før 1990 inkl energiattest:
kr 8.500,-

Hel tomannsbolig byggeår fom 1990 inkl energiattest: 
kr 8.000,-

Hytte byggeår før 1990 *tillegg kjøretid inkl energiattest:
kr 6.525,-

Hytte byggeår fom 1990 * tillegg kjøretid inkl energiattest:
kr 6.400,-

Areal og våtromsrapport leilighet/rekke/2/4 inkl energiattest:
kr 3.700,-

Areal og våtromsrapport enebolig/hytte/kjede inkl energiattest:
kr 4.800,-

Enkel beskrivelse og oppmåling av tilleggsbygg/ garasje utover ett bygg
kr 1.000,-


Oppdatering av TSR mellom 6-12 mnd, samme eier
kr 3.000,-

Oppdatering av AV mellom 6-12 mnd, samme eier
kr 1.500,-


Arealmåling boliger
kr 2.900,-

Våtromskontroll boliger
kr 2.900,-

Kjøregodtgjørelse inkl. bompenger pr. km
kr 5.10,-

* Tillegg for kjøretid utover 30km, pr time
kr 625,-

Dersom det ønskes verdivurdering av boligen i tillegg til tilstandsrapporten kan det utføres for kr 2.500,-


Energimerking av boliger

Enkel energimerking
kr 350,-, men inkludert i prisen ved bestilling av tilstandsrapport

Verdi- eller forhåndstaksering bolig

Alle priser er inkl. mva. Km-kostnader kommer i tillegg.

Verdi- og lånetakst
kr 4.600,-

Forhåndstakst
kr 4.600,-

Dersom det må bestilles utskrift av Grunnbok kommer kr 250,- i tillegg.

Skadetaksering / skjønn

Ta kontakt for pris

Næring og landbrukstakst

Ta kontakt for pris

Byggelånskontroll/oppfølging

Ta kontakt for pris

Termografi/ trykktesting
Ta kontakt for pris

Uavhengig kontroll – Tiltaksklasse 1
Ta kontakt for pris

Reklamasjonsrapport
Ta kontakt for pris

Vedlikeholdsplaner for boligbygg større enn småhus
Ta kontakt for pris

Tilstandsvurdering for boligbygg større enn småhus
Ta kontakt for pris

Forhåndsbefaring/ overtakelse av nybygg
Ta kontakt for pris