PRISER

Alle priser er inkl. mva. klikk på tjenestene under for prisoversikt.

Avgift til Norsk Takst, kr 240,-, faktureres som tillegg.

Tilstandsrapport

Leilighet mindre enn 100 m2 BRA:
kr 8.125,-

Leilighet større enn 100 m2 BRA:
kr 9.125,-

Fritidsboliger mindre enn 100 m2 BRA:
kr 10.250,-

Fritidsboliger større enn 100 m2 BRA:
kr 11.250,-

Boliger mindre enn 150 m2 BRA:
kr 11.000,-

Boliger mellom 151 m2 BRA og 249 m2 BRA:
kr 13.000,-

Boliger større enn 250 m2 BRA
kr 14.500,-

Enkel energimerking:
kr 824,-

Tilleggsbygg enkel beskrivelse: 
kr 1.963,-

Tillegg for verdivurdering leilighet:
kr 2.000,-

Tillegg for verdivurdering bolig
kr 2.625,-


Oppdatering av rapport over ett år, forutsatt samme eier
40 % rabatt ihht ordinær pris

Kjøregodtgjørelse pr. km kr 8,-
Bompenger etter antall plasseringer

* Tillegg for kjøretid utover 30km, pr time
kr 625,-

Verdi- eller forhåndstaksering bolig

Alle priser er inkl. mva. Km-kostnader kommer i tillegg.

Verdi- og lånetakst
kr 4.850,-

Forhåndstakst
kr 4.850,-

Dersom det må bestilles utskrift av Grunnbok kommer kr 312,- i tillegg.

Skadetaksering / skjønn

Ta kontakt for pris

Næring og landbrukstakst

Ta kontakt for pris

Byggelånskontroll/oppfølging

Ta kontakt for pris

Termografi/trykktesting
Ta kontakt for pris

Uavhengig kontroll – Tiltaksklasse 1
Ta kontakt for pris

Reklamasjonsrapport
Ta kontakt for pris

Vedlikeholdsplaner for boligbygg større enn småhus
Ta kontakt for pris

Tilstandsvurdering for boligbygg større enn småhus
Ta kontakt for pris

Forhåndsbefaring/overtakelse av nybygg
Ta kontakt for pris