ALT INNEN TAKSERING OG SKADE

Taksering er mer enn å fastsette markedspris. Det handler om å beskrive tilstand og forutse utgifter på en måte som øker tryggheten for både selger og eier.

GODKJENNINGER