OM OSS

JÆRtakst AS ble etablert i januar 2007.

JÆRtakst AS er medlem av Norsk takst og har seks meget godt kvalifiserte takstmenn som til sammen har flere 10 års erfaring innen byggebransjen og taksering. Våre takstmenn er sertifiserte gjennom Norsk takst som utfører kompetansebasert sertifisering av takstmenn.

Tillit, trygghet og troverdighet

Takstmannens rolle er bygget på kjerneverdiene Tillit, Trygghet og Troverdighet. Publikums tillit til takstmannen og hans arbeid er avgjørende. Det påligger takstmannen en forpliktelse til alltid å ha den integritet som skal til får å gjøre en god jobb.

Som fagperson har takstmannen ingen partsinteresse i takseringsobjektet og alle parter kan stole på takstmannens vurdering.

Ansatte

Administrasjon

Aud Solveig Nedrebø

Administrasjonsansvarlig

Ikoner

993 56 188

asn@jaertakst.no

Takstmenn – bygg

Leif Bjørn Espeland

Takstmann/bygningssakkyndig

Ikoner

412 15 944

leif@jaertakst.no

Jone Serigstad

Daglig leder/takstmann/bygningssakkyndig

Ikoner

993 47 661

jone@jaertakst.no

Sindre Serigstad

Takstmann/bygningssakkyndig

Ikoner

918 48 497

sindre@jaertakst.no

Dag-Ove Haddeland

Takstmann/bygningssakkyndig

Ikoner

958 55 772

dag@jaertakst.no

Erlend Hegelstad

Takstmann/bygningssakkyndig

Ikoner

90731283

erlend@jaertakst.no

Steinar Kartevold

Takstmann/bygningssakkyndig

Ikoner

91531571

steinar@jaertakst.no

Mine Nedrebø Serigstad

Energirådgiver

Ikoner

90815105

mine@jaertakst.no