OM OSS

 

JÆRtakst AS ble etablert i januar 2007.

JÆRtakst AS er medlem av Norsk takst og har fem meget godt kvalifiserte takstmenn som til sammen har flere 10 års erfaring innen byggebransjen og taksering. Våre takstmenn er sertifiserte gjennom Norsk takst som utfører kompetansebasert sertifisering av takstmenn.

Tillit, trygghet og troverdighet

Takstmannens rolle er bygget på kjerneverdiene Tillit, Trygghet og Troverdighet. Publikums tillit til takstmannen og hans arbeid er avgjørende. Det påligger takstmannen en forpliktelse til alltid å ha den integritet som skal til får å gjøre en god jobb.

Som fagperson har takstmannen ingen partsinteresse i takseringsobjektet og alle parter kan stole på takstmannens vurdering.

Ansatte

Administrasjon

Aud Solveig Nedrebø

Administrasjonsansvarlig

993 56 188

asn@jaertakst.no

Ansvarsområde: Personal/økonomi/KS- og HMS

Takstmenn – bygg

Leif Bjørn Espeland

Takstmann

412 15 944

leif@jaertakst.no

Sertifisert: Boligsalgsrapport, skadetaksering, naturskade, verditaksering

Jone Serigstad

Daglig leder/takstmann

993 47 661

jone@jaertakst.no

Sertifisert: Landbruk- og næringstaksering, boligsalgsrapport, skadetaksering, naturskade, verditaksering

Sindre Serigstad

Takstfullmektig

918 48 497

sindre@jaertakst.no

Dag-Ove Haddeland

Takstmann

958 55 772

dag@jaertakst.no

Bjørn Aleksander Kristensen

Takstfullmektig

922 44 894

bjorn@jaertakst.no